1

Players online

Ranking

# Name Empire Level EXP
41 Bitone Jinno 120 0
42 QueenOfPain Jinno 120 0
43 AudiA4 Jinno 120 0
44 Sharky Shinsoo 120 0
45 NasKa Jinno 120 0
46 Verne Jinno 120 0
47 Yusuke Shinsoo 120 0
48 acTivAte Shinsoo 120 0
49 Crima1 Jinno 120 0
50 Totuu Jinno 120 0
51 TheWitcher Jinno 120 0
52 RegeleS Jinno 120 0
53 Techo Jinno 120 0
54 Icks Shinsoo 120 0
55 Loco1 Jinno 120 0
56 Ban Shinsoo 120 0
57 Bonusik Jinno 120 0
58 Boxin Jinno 120 0
59 DanGreta Shinsoo 120 0
60 MYMY Jinno 120 0